Dijagnostika

Dijagnostika kvara

Dijagnostika kvara neispravnog računara je polazna tačka, na osnovu koje se donosi odluka na koji način vršiti intervenciju, odnosno popravku.
Poteškoće u radu mogu biti hardverske ili softverske prirode. Uzrok se utvrđuje metodološki, uz upotrebu određenih alata, softverskih i hardverskih. Veliko iskustvo i dugogodišnji rad u ovoj oblasti nas dovode u situaciju da vrlo brzo možemo dijagnostikovati kvar, a samim tim i izvršiti procenu opravdanosti servisiranja neispravnosti.
U koliko odlučite da vaš personalni računar poverite na servis nama, dijagnostika kvara se ne naplaćuje dodatno, već samo servis (utrošeno vreme po normativu i upotrebljen materijal, kao i nabavka neispravnih komponenata koje se zamenjuju).

Budimo u kontaktu

Servis kompjutera

MAXIMUS COMPUTER CLINIC

Surčinska 112K
Ledine, Novi Beograd 11070

+381 63 224 946

info@mcc.rs

Usluga

Rešavanje nepravilnosti vezanih za rad  vašeg personalnog računara.